Akce na Zubštejně


Akce na Zubštejně jsou bezezbytku financovány z vlastních zdrojů, bez jakýchkoliv dotací či finančních pobídek z veřejných zdrojů. Z tohoto důvodu je 

ZAKÁZÁNO

-Fotografovat a natáčet  zde politiky a politické kandidáty. 
-zveřejňovat takové fotografie či videozáznamy za účelem propagace politika, politické strany či politického hnutí
-Využít akci jakkoliv ve volební kampani

Vše ostatní je dovoleno, příjemně se bavte.